Guide de lexicologie créole.pdf

Guide de lexicologie créole

Mi prèmié liv ki fet asi sians-langanni (lexicologie) kréyol. Kon tout lang, kréyol tini on lojik adany : krey-langanni la (lexique) pa enki on lis a mo é pawol, sé on lizin é fo ou konnet teknik a lizinaj ki ka woulé adany. Gid-la ki an men a zot la ka prézanté chak reg pou konstriksionnaj a mo an kréyol : sé sa yo ka kriyé madafa-langanni (matrices lexicogéniques). Sé reg-lasa sé fondas a krey-langanni antiè la, davwa lè ou konprann an ki jan kréyol-la ka madré pa andidan, ou pé sèvi épi sé reg-la pou mété pawol-nef dèwo a jé kontinié. Tout moun ki kréyolopal ka rivé santi an nanm a yo an ki jan lang-manman a yo ka maché, me yo bizwen on travay siantifik pou siktiré, pou koré é pou konplété sa yo ja sav. Gid-la fet pou étidian ki ka préparé CAPES kréyol la é pou tout moun ki anvi laji konpétans a yo san loudi tet a yo : yo ké fè on bel ékonomi si yo ankabéché sé reg-la olé yo chèché ankabéché krey-langanni la li menin. Yo ké touvé zouti solid pou travay sians-langanni, ki lianné épi sians-sikti (morphologie), siansfonem (phonologie)... Chak dékatman a gid-la konplété épi egzersis pou fè étidian-la réfléchi é on ti lis a liv oben artik pou voyéy chèché dot koté si i vé pwofondé téori-la.

TÉLÉCHARGER

LIRE EN LIGNE

TAILLE DU FICHIER 5.74 MB
ISBN 9782844501363
AUTEUR Serge Colot
FICHIER Guide de lexicologie créole.pdf
DATE 06/04/2020

Guide Capes Creole – Livres, BD collection Guide Capes ...

PC et MAC

Lisez l'eBook directement après l'avoir téléchargé via "Lire maintenant" dans votre navigateur ou avec le logiciel de lecture gratuit Adobe Reader et Google Chrome.

Prime

Livraison gratuite pour les clients Bonuscard

eBook Enligne

Accès instantané à tous les eBooks - via téléchargement et lecture en ligne